Om Elsie

Elsie Vävar

Vävar

Målningar

Utställningar

Offentlig representation

Hem

Elsie Carlerud Franzén Affischer

Affischer

Utställningar Offentlig representation Barn

Barn

Att måla


Teckna och måla har jag gjort i hela mitt liv. Skissblocket fanns förr alltid med, men på senare tid har digitalkameran fått ökad betydelse för färg- och formskisser. Motivvalet är brett. Dynamik i färg och form intresserar mig särskilt. Det är svårt att fånga rörelse och det är något jag ständigt kämpar med. Den svenska skärgården är ju en del av vardagen när man bor på en ö, men det var först när min bildvävslärare påpekade det som jag blev varse att vattenytor finns med i nästan allt jag målar och väver.


   I tonåren upptäckte jag att jag såg musik som bild, men att inte alla människor upplever musik så. Senare har jag fått ett namn för detta: det heter att man är synestetisk. För mig kan ett konsertstycke bli en tavla eller en väv.


   Även om jag ibland målar helt naturalistiskt är det inte det exakta avbildandet som intresserar mig. Snarare pendlar jag mellan ren naivism och förenklande av former i riktning mot det abstrakta.

Ralph Lundsten

Musikfantasi över Ralph Lundsten

Segelglädje

Segelglädje

Allan Pettersson

Fantasi över Allan Petterssons Symfoni nr 14

Se barnet!

I svamptider

Mot hamnen

Mot hamnen

Se barnet I svamptider Tvåsamhet

Tvåsamhet

Höstglöd

Höstglöd


Dis i segelleden

Dis i segelleden

Morgondis

Morgondis

Kurbits

Kurbits

Marias lycka

Marias lycka

Fiskafänget

Fiskafänget

Jesus välsignar barnen

Jesus välsignar barnen

F l y k t i n g s v i t e n

Flykingsviten tiggerskan Flyktingsviten flykten

Tiggerskan

Flykten

Flyktingsviten offret

Offret

Flyktingsviten gränsen

Gränsen

Flyktingsviten ankomsten

Ankomsten

E-post till Elsie

RoslagsWestern

Roslagsmålarna

Ljusterö Hembygdsförening

Ljusterö Konstförening


Att åldras I

Att åldras I

Att åldras II

Att åldras II

Att åldras III

Att åldras III

I begynnelsen

I begynnelsen

Vågbrytaren

Vågbrytaren

Vinterviken

Vinterviken

Skogsrået

Skogsrået

Monet

Fritt efter

Monet

Systrar

Systrar

Fryksåssätern

Utsikt från Fryksås

Nytillkomna:

gammelek
Gammeleken vid Gysingefallen

hot skarv

Hot

Skarv